Visie

SPEELPLAATSANIMATIE

 

 

 

Visie op

speelplaatsanimatie

Wat is het?

 

Speelplaatsanimatie is een project dat binnen elke (secundaire) school kan worden uitgewerkt met betrokken leerkrachten en leerlingen.

 

Kort omschreven is het enerzijds elke vorm van animatie waarbij leerlingen uitgedaagd worden om actief deel te nemen aan ontspanningsmogelijkheden tijdens de (middag)speeltijd. Anderzijds kunnen de speelplaatsanimatoren zich engageren en verantwoordelijkheid opnemen om die animatievormen op te zetten en krijgen ze de kans om als begeleider op te treden voor jongere leerlingen en inspraak te hebben tijdens de speeltijd.

Wie zijn de actoren?

 

Er zijn verschillende actoren betrokken bij de uitbouw van speelplaatsanimatie. Zowel spelende leerlingen, speelplaatsanimatoren, begeleidende leerkrachten als de directie spelen een rol bij speelplaatsanimatie. In de eerste plaats staan de spelende leerlingen centraal.

 

Hoe verschillend de animatievormen ook mogen zijn, één aspect is in elk geval onmiskenbaar: de inbreng van de leerlingen zelf.

Welke meerwaarde?

 

Speelplaatsanimatie heeft een preventief karakter. Het is een goed middel om probleemgedrag (spijbelen, pesten, ruzies, ververling, schooluitval, ...) dat vaak ontstaat door verveling in te dijken, en sociale cohesie in de hand te werken.

 

Door te kiezen voor speelplaatsanimatie worden leerlingen uitgedaagd om creatief en zinvol hun speeltijd in te vullen. Daarnaast leren oudere leerlingen hun verantwoordelijkheid opnemen en zich in te zetten voor hun school.

 

Speelplaatsanimatie

 

Jeugddienst Don Bosco vzw ondersteunt scholen die tijdens de lesvrije momenten een animatieproject (willen) aanbieden voor hun leerlingen. Speelplaatsanimatie is een project dat je binnen je eigen school kan uitwerken met leerlingen en leerkrachten. Het heeft als grote voordeel dat je de betrokkenheid van alle leerlingen een stuk zal vergroten: oudere leerlingen kunnen zich engageren als speelplaatsanimator­ voor de jongere leerlingen. Tegelijk kan een zinvolle link gelegd worden­ met vakoverschrijdende eindtermen.­

 

De oudere leerlingen werken een activiteitenaanbod uit voor de jongere leerlingen tijdens de middagspeeltijden. Zo kunnen ze elkaar beter leren kennen, leren ze samenspelen en krijgt de middagpauze een zinvolle invulling. Voor veel leerlingen duren­ middagpauzes namelijk vaak te lang omdat­ ze niet goed weten hoe ze hun vrije tijd invullen wanneer ze hun gsm, laptop of spelconsole niet bij de hand hebben.­ Speelplaatsanimatie­ kan hieraan tegemoet­ komen door een keuzeaanbod­ uit te werken waaraan leerlingen tijdens de speeltijden­ kunnen deelnemen.­ Uit ervaring blijkt ook dat het invoeren van speelplaatsanimatie­ op school probleemgedrag­ (spijbelen,­ pestgedrag…)­ kan verminderen!­ Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats.­

 

Het spreekt voor zich dat ook de betrokkenheid van enkele leerkrachten­ mee zorgt voor het welslagen van de speelplaatsanimatie. Door jouw aanwezigheid­ als leerkracht vergroot­ je enerzijds de band en de vertrouwensrelatie­ met je leerlingen. Anderzijds zorg je er ook voor dat leerlingen die uit de boot dreigen te vallen aan bod komen tijdens het spel.

Copyright Jeugddienst Don Bosco vzw © All Rights Reserved