De inspiratie van Don Bosco

De inspiratie van Don Bosco:

zijn oratorio

Don Bosco kwam als 26-jarige priester aan in Turijn, in november 1841. Hij kwam er in aanraking met de meest dramatische aspecten van de problematiek van de Turijnse jongeren. Door de bezoeken aan de gevangenissen ontstond bij hem het idee van het oratorio. Hij wilde werken met de arme en verwaarloosde jongeren van de stad. Hij geloofde in zijn project: 'als je jongeren menswaardig behandeld en de morele en religieuze waarden laat aanvoelen, veranderen ze van levensstijl en willen ze goed doen.'

 

Het oratorio van Don Bosco gaf een antwoord op de problemen van de Turijnse jongeren. Het was Don Bosco zijn eerste praktijkervaring, zijn eerste pedagogisch-pastoraal terrein. Hij gebruikte het oratorio als een opvoedingsprincipe. In tegenstelling tot het repressieve systeem dat destijds populair was, introduceerde hij een preventief systeem gevuld met zachtheid, liefde en geduld. Er werden geen zware sancties uitgedeeld, er werd niet gestraft in aanwezigheid van anderen, de jongeren werden niet vernederd. Het was de methode van hartelijkheid, redelijkheid en geloof. De opvoeders waren aanwezig. Ze voorkwamen problemen, ze wonnen het vertrouwen van de jongeren, ze luisterden naar hen en praatten met hen, ze moedigden hen aan. Don Bosco wist wie de jongeren waren en wat ze nodig hadden. Hij speelde met hen: ravotten en bewegen stond centraal. Een gezonde ontspanning deed veel. ‘Probeer veel leven te brengen tijdens de ontspanning door spelen te kiezen waaraan de jongens graag meedoen.’ vertelde hij zijn opvoeders, ‘Ga ermee op stap, leer ze musiceren, acteren en zo veel meer…’.

 

De opvoeders op het oratorio waren vaak te vergelijken met artiesten. Ze haalden vaak een acrobatenstunt uit of stonden gegrimeerd een rolletje te spelen op een podium. Het belangrijkste was dat ze helpend en adviserend aanwezig waren. Deze assisterende opvoedingsstijl ging gepaard met een familiale geest, vaderlijke genegenheid en een moreel en godsdienstig zuiver leefklimaat. Communicatie stond centraal. De opvoeder luisterde naar het levensverhaal van elk van hen. Het was vaak een spontaan opvoeden in een sfeer van vertrouwen. De jongeren bloeiden open en stonden open voor nieuwe dingen. De opvoeder hanteerde het voordoen in dialoog. Door authentiek aanwezig te zijn, vertrouwen te geven en te krijgen, beschikbaar en aanspreekbaar te zijn, mee te leven en mee te spelen konden de opvoeder en jongere samen op weg gaan met een warm gevoel vanbinnen.

 

De pedagogische waarde van het spel en het feest kwamen ook vaak naar voren. Het oratorio was doordrongen van veelsoortige vormen van het gemeenschapsleven: muziek, zang, toneel, declamatie, spel, sport, lange trektochten … De blijmakende activiteiten stimuleerden godsdienstige vorming, onderwijs en handenarbeid. In het oratorio groeide er vriendschap, een familiegeest, ontvankelijkheid en werden er waarden doorgegeven.

 

 

Het blijkt duidelijk waar we de mosterd vandaan hebben gehaald. Don Bosco is, al sinds 1867, meer dan een bron van inspiratie. Zijn oratorio groeide uit tot een voorbeeld voor het pedagogische veld. Elk jaar verschenen er meer en meer voorzieningen en organisaties die zich baseerden op Don Bosco.

 

Het mooie is dat de principes van Don Bosco nu nog steeds inzetbaar zijn in de pedagogische praktijk. Net zoals hij toen, wordt er nu nog steeds gewerkt voor en door jonge mensen. Deze jongeren vinden een leerplaats, speelplaats, zinplaats en eigenplaats bij de salesiaanse organisaties in Vlaanderen. Tot op de dag van vandaag is Don Bosco nog duidelijk zichtbaar in de jongerensector. Het is een sterk evoluerende en boeiende sector, waar de salesiaanse familie in de toekomst zeker actief in aanwezig zal blijven.

 

SPEELPLAATSANIMATIE

Copyright Jeugddienst Don Bosco vzw © All Rights Reserved