Begeleiden van leerlingen

SPEELPLAATSANIMATIE

Begeleiden van leerlingen

 

Motiveren van leerlingen om mee te spelen

Motiveren van leerlingen om moni te worden en te blijven

Begeleiden van animatoren

 

 1. Motiveren van leerlingen om mee te spelen

 

Do’s

 

 • Wees zelf enthousiast
 • Sta zelf ook achter datgene wat je aanprijst
 • Bekrachtig de leerlingen positief als ze meedoen
 • Creëer een veilige speelomgeving
 • Maak het spel aantrekkelijk

 

 

Don'ts

 

 • Speelplaats ≠ klas
 • Verplicht niet alle leerlingen om elke dag mee te doen
 • Speel niet elke dag hetzelfde

 

 

 1. Motiveren van leerlingen om moni te worden en te blijven

 

Do’s

 

 • Wees zelf enthousiast
 • Reik tools en hulpmiddelen aan
 • Zorg dat ze zich deel van de groep voelen (beloningen)
 • Speel Don Bosco → verantwoordelijkheid laten opnemen
 • Stimuleer ze om cursus te volgen → motiverende ervaring

 

 

Don’ts

 

 • Te veel belonen
 • Eliteclubje

 

 

 1. Begeleiden van animatoren

 

Do’s

 

 • Nabijheid
 • Vrijheid bieden
 • Tips en tricks
 • Kunnen, zijn en kennen
 • Evalueren en feedback geven

 

 

Don’ts

 

 • Tiener tussen de tieners (proberen) zijn
 • Te veel in eigen handen nemen
 • Alles loslaten

   

Copyright Jeugddienst Don Bosco vzw © All Rights Reserved