Week tegen pesten

SPEELPLAATSANIMATIE

Vlaamse Week tegen Pesten: Speelplaatsanimatie, het hele jaar door.

 

Van 6 tot 13 februari 2015 is het, naar jaarlijkse gewoonte, de Vlaamse Week tegen Pesten. Tijdens deze week roepen kinderen, jongeren, scholen en jeugdwerk pesten een halt toe met allerlei waardevolle initiatieven om pesten te helpen bestrijden en voorkomen. Jeugddienst Don Bosco probeert hier gedurende het hele jaar zijn steentje in bij te dragen via het project speelplaatsanimatie. Hiermee willen ze de leerlingen van het secundair onderwijs een zinvolle tijdsbesteding aanbieden tijdens de speeltijd. Vaak is het namelijk verveling tijdens vrije momenten die aan de basis ligt voor pestgedrag.

Met het project speelplaatsanimatie richt Jeugddienst Don Bosco zich op secundaire scholen die tijdens de (middag)speeltijd hun leerlingen actief willen laten deelnemen aan ontspanningsmogelijkheden. Dit kan onder leiding van leerkrachten, maar kan evenzeer op de schouders van leerlingen zelf rusten. Zo behelst het project speelplaatsanimatie op dit moment zowel scholen waar de animatie voornamelijk bestaat uit workshops die de leerkrachten begeleiden, als scholen waar leerkrachten tijdens de speeltijd een spel opzetten voor de leerlingen, als ook scholen waar de oudere leerlingen animatie voorzien voor de jongere leerlingen.

 

De voordelen van zulke ontspanningsmogelijkheden zijn zeer talrijk. Ten eerste is er natuurlijk het preventieve element tegen pesten, spijbelen en ander probleemgedrag. Hoofdzakelijk werkt dit preventieve systeem omdat de activiteiten vlot georganiseerd verlopen en een bepaalde structuur aanbrengen. De leerlingen weten wat te doen en lopen niet verloren rond op een drukke speelplaats. Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats.¬ Maar ook daarnaast heeft het een zeer positieve invloed op de betrokken jongeren. Wanneer bijvoorbeeld oudere leerlingen de kans krijgen om zich te engageren als speelplaatsanimator, leren ze, via het uitwerken van een ontspannend spelaanbod en tal van leuke activiteiten, om creatief te zijn en hun verantwoordelijkheid op te nemen. Bovendien leren ze om samen te werken met de andere animatoren, krijgen ze de kans om zelf initiatief te nemen en ontwikkelen ze enige zelfstandigheid. Ten slotte heeft speelplaatsanimatie ook als groot voordeel dat de betrokkenheid van alle leerlingen bij het schoolgebeuren een stuk zal vergroten. Hoe verschillend de animatievormen ook mogen zijn, de inbreng van de leerlingen zelf is in elk geval onmiskenbaar. De bundeling van deze voordelen zorgt er voor dat het zelfbeeld van de deelnemende leerlingen toeneemt, wat hen een groot voordeel biedt wanneer ze de schoolbanken verlaten. Jeugddienst Don Bosco is er dan ook van overtuigd dat speelplaatsanimatie een meerwaarde vormt voor elke school.

 

Voor meer informatie over het project speelplaatsanimatie kan je steeds terecht op de website (www.speelplaatsanimatie.be) en de Facebookpagina (https://www.facebook.com/Speelplaatsanimatie). Aarzel ook zeker niet om Jeugddienst Don Bosco te contacteren met vragen over het project.

 

 

 

 

Vlaamse Week tegen Pesten

 

De Vlaamse Week tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd in de week voorafgaand aan de krokusvakantie. Van 6 tot 13 februari 2015 kiest heel Vlaanderen opnieuw Kleur tegen Pesten. Jij ook?

Copyright Jeugddienst Don Bosco vzw © All Rights Reserved